Kính mời quý vị khán giả và các đồng chí đón xem Tạp chí KHQS: Tìm hiểu quy trình sản xuất Oxy-Nitơ phát sóng trên Kênh Truyền hình Quốc Phòng Việt Nam.