Sáng ngày 10/02, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, chủ trì Phiên họp thứ Nhất của Ban Chỉ đạo. Tham dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: đồng chí Trương Thị Mai, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh; đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí Thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; đồng chí Trần Tuấn Anh, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Trưởng ban Dân vận Trung ương; Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: đồng chí Lê Hoài Trung, Trưởng ban đối ngoại Trung ương, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.