Là Trung đoàn Bộ binh chủ lực của Sư đoàn 316, Quân khu II, Trung đoàn Bộ binh 148 luôn hoàn thành tôt nhiệm vụ huấn luyện với cường độ cao, đảm bảo mục tiêu huấn luyện đề ra, giữ vùng bình yên nơi đơn vị đóng quân.

Cùng trài nghiệm một ngày huấn luyện Bộ binh của Trung đoàn 148, Sư đoàn 316, Quân khu II qua chương trình sống trong quân ngũ để thấy rõ nỗi vất vả của người chiến sĩ bộ binh trong công tác huấn luyện.