Quân nhạc có vai trò quan trọng trong những hoạt động phong phú của quân đội. Trong các công tác huấn luyện, nghi thức hoạt động văn hoá, tinh thần của người lính luôn gắn bó chặt chẽ với dàn quân nhạc. Họ là những người lính quân nhạc, và cũng là những nghệ sĩ. Cùng tìm hiểu về cuộc sống của những người lính quân nhạc Quân đoàn 2 trong chương trình Sống trong quân ngũ tuần này.