Những người lính đoàn tên lửa Thăng Long anh hùng, là đơn vị nòng cốt bảo vệ vùng trời phía Tây Bắc của Thủ đô Hà Nội, họ luôn nêu cao tinh thần cảnh giác sẵn sàng chiến đấu. Để không bất ngờ với các tình huống trên không, mỗi ngày là một ngày học tập và huấn luyện căng sức, những bài tập của họ có thể giống như bao đồng đội khác nhưng yêu cầu về thể lực lại cao hơn, nhanh hơn.