Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 14/6/2024 có những nội dung chính sau đây:

- Báo chí góp phần xây dựng thế trận lòng dân, tỏa sáng hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ".

- Kịp thời lan toả và nhân rộng điển hình tiên tiến.

- Bất cập phong trào "Sáng tạo nội dung số".