Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 07/6/2024 có những nội dung chính sau đây:

xây dựng Quân chủng Hải quân tiến thẳng lên hiện đại.

- Luật sĩ quan tạo bước chuyển về chất cho quân đội.

- Nghỉ hè của con, nỗi lo của cha mẹ.