Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 05/6/2024 có những nội dung chính sau đây:

- Nghiên cứu sửa đổi phương thức dự trữ, bảo đảm cho nhiệm vụ SSCĐ.

- Dấu mốc của sự trưởng thành.

- Hình bóng Người mở đường cho kỷ nguyên độc lập, tự do.

- Vinh danh 32 tác phẩm tại giải thưởng "Công nghệ từ trái tim".