Những nội dung chính trong chương trình Thế giới số số 86:

- Công nghệ truyền hình thế hệ mới.

- Samsung có thể ra mắt Galaxy S9 vào tháng 2/2018.

- Dell ra mắt Laptop Inspiration7373.

- Nhìn lại năm 2017 của Apple.

- Thiết bị bay hỗ trợ chụp ảnh.