Một số nội dung đáng chú ý trong chương trình Thế giới số tuần này:

- Pixel 2:  Smartphone có chất lượng chụp ảnh nhất nhì hiện nay.

- Cách bảo vệ thiết bị di động trước lỗ hổng Krack của Wifi.

- Cục an toàn thông tin cảnh báo nguy cơ mât an toàn khi sử dụng Wifi.

- Iphone X có thể giúp đẩy mạnh doanh số điện thoại năm sau.