Một số nội dung chính trong chương trình Thế giới số số 85:

- Bàn chải thông minh Unico làm sạch miệng trong 3 giây 

- Tăng tính bảo mật, hạn chế bị thu thập thông tin trên Windows 10

- Người Việt Nam tải ứng dụng smartphone nhiều nhất châu Á - Thái Bình Dương

- Đông Nam Á là thị trường Internet lớn thứ ba thế giới

- Parody là xu hướng chủ đạo trong các video Youtube nổi bật tại Việt Nam