Ở Nhật Bản cổ đại, một thanh kiếm đã được rèn với sức mạnh thần bí, bất cứ ai có nó đều cai trị Nhật Bản và nó đã mất theo thời gian. Nơi đây có truyền thuyết về một thanh kiếm ma thuật, một lưỡi kiếm hoàn hảo, mạnh mẽ. Đây không phải câu chuyện cổ tích, thanh kiếm là có thật. Câu hỏi duy nhất là nó ở đâu? Hãy cùng chúng tôi đi tìm câu trả lời trong chương trình "Khoa học thường thức".