"Nazca Lines" , tin nhắn khó hiểu từ một nền văn minh đã mất. Trên cao nguyên Nazca của Peru tồn tại những hình vẽ bí ẩn mà biết bao năm qua chúng ta vẫn chưa thể lý giải nổi. Ngày nay, những biểu tượng mới được phát hiện cuối cùng cũng có thể mở khóa một trong những bí ẩn lớn nhất thế giới.