Hứa hẹn về sự giàu có đã thúc đẩy các nhà thám hiểm trong suốt lịch sử đi tìm kho báu, và không có kho báu nào được chứng minh nhiều hơn "thành phố vàng" ở Peru, nó được gọi là Paititi. Trong thời gian tồn tại, Paititi  được đánh giá, miêu tả là một thành phố thịnh vượng, giàu có, nằm phía sau những ngọn núi và ở một nơi có rất nhiều thác nước chảy. Nhiều tài liệu lịch sử thời kỳ thuộc địa (thế kỷ XVI - XVIII) đã chỉ ra những địa điểm có thể là vị trí của "thành phố vàng" huyền thoại Paititi và những nhà thám hiểm hiện đại đã thực hiện các chuyến đi thực nghiệm, khảo sát tình hình nhằm truy tìm vị trí chính xác thành phố huyền thoại của người Inca.