Vovinam - Việt võ đạo là môn võ truyền thống của dân tộc. Ra đời năm 1936, Vovinam được phát triển dựa trên môn vật cổ truyền Việt Nam kết hợp với tinh hoa của các môn phái võ thuật trên khắp thế giới. Vovinam được tập luyện những đòn thế tay không, cùi trỏ, chân, gối,  cho đến các loại vũ khí. Ngoài ra môn sinh còn được học cách đối phó với các loại vụ khí bằng tay không, các lối phản đòn, tháo gỡ và các đòn vật. Khi nhắc đến Vovinam, những người yêu võ thuật phần lớn đều nghĩ đến những đòn chân tấn công bay cao kẹp cổ quật ngã đối thủ. Những đòn thế đó được môn phái Vovinam định nghĩa là đòn chân tấn công. Có tất cả 21 đòn chân tấn công Vovinam được sắp xếp tên gọi một cách khoa học theo số để người tập dễ dàng ghi nhớ. Đòn tấn công này gồm cả ưu và khuyết điểm, trên thực tế có thể trở thành con dao hai lưỡi nếu không thực hiện thành công.