Chương trình Tạp chí Thể thao quân đội tuần này, chúng ta cùng nhìn lại chặng đường khó khăn cũng như thành công của VĐV Nguyễn Hữu Việt và tình yêu của anh với "Đường đua xanh".