Những nội dung chính có trong chương trình Tạp chí Thể công - Số 62:

- Các cầu thú nhí ở Hải Dương của Trung tâm thể thao Viettel.

- Môn thể thao độc đáo ngày Xuân.