Những nội dung chính có trong chương trình Tạp chí Thể công - Số 55:

- Được chào đón đặc biệt khi trở về nước.

- Trải nghiệm môi trường quân đội của các cầu thủ Viettel