Những nội dung chính có trong chương trình Tạp chí Thể công - Số 57:

- Công tác chuẩn bị của U19 Viettel cho vòng loại U19 quốc gia. 

- Giải đấu Viettel mở rộng 2020.