Kính mời quý vị khán giả và các đồng chí đón xem Tạp chí Thể công - Số 166 phát sóng trên Kênh Truyền hình Quốc Phòng Việt Nam.