Kính mời quý vị khán giả và các đồng chí đón xem Tạp chí Thể công - Số 165 phát sóng trên Kênh Truyền hình Quốc Phòng Việt Nam.