Kính mời quý vị khán giả và các đồng chí đón xem Tạp chí Thể công: Tạp chí Thể công - Số 157 phát sóng trên Kênh Truyền hình Quốc Phòng Việt Nam.