Kính mời quý vị khán giả và các đồng chí đón xem Tạp chí Thể công - Số 156 phát sóng trên Kênh Truyền hình Quốc Phòng Việt Nam.