Kính mời quý vị khán giả và các đồng chí đón xem Chuyên mục Tạp chí Thể công - Số 149 phát sóng trên Kênh Truyền hình Quốc Phòng Việt Nam.