Mời quý vị khán giả và các đồng chí đón xem chuyên mục Tạp chí Thể công - Số 143 phát sóng trên Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam.