Mời quý vị và các đồng chí tiếp tục tìm hiểu về Stephen và Vụ án mạng đã thay đổi một quốc gia trong phần 5.