Mời quý vị và các đồng chí cùng tiếp tục đến với phần 3 của câu chuyện về những người lính của đặc nhiệm Không quân Anh đã góp phần cho quân đồng minh dành thắng lợi hoàn toàn khi đã quét sạch được quân đội phe Phát xít ra khỏi Châu Phi .