Rubik thời sự ngày 24/10/2016 có những nội dung chính sau đây:

- Yamaha Việt Nam sẽ triệu hồi 31.650 chiếc xe tay ga Acruzo.

-  Hà Giang lắp đặt 21 điểm wifi miễn phí phục vụ cho mùa du lịch tam giác mạch.

- Trong phần tiêu điểm hôm nay sẽ là câu chuyện đang gây tranh cãi: “Đưa chó đến nơi công cộng, ảnh hưởng cộng đồng”.