Rubik Cuộc sống ngày 08/01/2019 có những nội dung chính sau đây:

- Tiêu diểm: Khó kiểm soát việc lái xe container sử dụng ma túy.

- Trò chuyện với chàng trai hoàn thành 40 ngày chạy bộ từ Hà Nội vào TP.HCM.

- Hình ảnh ấn tượng: Về cuộc thi đua xe trượt tuyết đầu năm tại Bavaria, Đức