Rubik Cuộc sống ngày 07/01/2019 có những nội dung chính sau đây:

- Tiêu diểm: Siết chặt buôn lậu đường hàng không dịp Tết.

- Gặp Nam Nie - ảo thuật gia trẻ tuổi nhất Hiệp hội ảo thuật Quốc tế.

- Hình ảnh ấn tượng: Rạp hát cổ tích cho bệnh nhân nhỏ tuổi.