Rubik Cuộc sống ngày 06/01/2019 có những nội dung chính sau đây:

- Tiêu điểm: Dịch lở mồm long móng lây lan trên diện rộng: Lỗ hổng trong quản lý kiểm dịch.

- Nấu cháo đêm tặng người nghèo.

- Hình ảnh ấn tượng: Bảo tàng đồng quê - nơi lưu giữ hồn quê bắc bộ.