Hôm nay 12/6/2019, Quốc sẽ thảo luận về một nội dung quan trọng được nhân dân, cử tri quan tâm là về Bộ luật Lao động (sửa đổi). Bộ luật này đang đề xuất nhiều quy định mới, quan trọng như: Mở rộng khung thỏa thuận về giờ làm thêm tối đa; điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu; đề xuất bổ sung một ngày nghỉ lễ là ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7.