Chương trình "Quân y và đời sống" tuần này xin dành toàn bộ thời lượng để cùng nhìn lại những dấu ấn của quân y nước nhà trong năm 2019 vừa qua cũng như tìm hiểu về những định hướng hoạt động nổi bật của quân y Việt Nam.