Tổng thống sắp mãn nhiệm của Hoa Kỳ Donald Trump cho biết ông sẽ không tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden. Nếu vậy thì đây sẽ là hành động "phá vỡ" truyền thống hơn một thế kỷ trong lịch sử Hoa Kỳ.