Năm 2020 sắp sửa qua đi nhưng nó đã để lại cho toàn thế giới những vết thương chưa lành. Thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, xung đột bao trùm nhiều nơi và biến năm 2020 trở thành một năm không thể nào quên trong những trang sử thế giới sau này. Đặc biệt, cú sốc mang tên Covid-19 đã làm đảo lộn cuộc sống và khiến nền kinh tế toàn cầu chao đảo. Tuy nhiên giữa đại dịch vẫn có những điều tốt đẹp mà nhân loại được chứng kiến. Trước thềm 2021, chúng ta cùng nhìn lại để động viên nhau và vững bước tiến lên.