Do dịch bệnh Covid-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp, người dân ở nhiều quốc gia đón giao thừa trong không khí trầm lắng, đặc biệt là ở châu Âu, nơi xuất hiện biến thể mới của virus Sars-Cov-2.