Tính tới thời điểm này, các chiến sĩ mới đã có 1 tuần tại ngũ. Và cuộc sống trong môi trường quân đội đã quen dần với họ. Ghi nhận của phóng viên Thời sự tại Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn thông tin 29, Quân khu 9.