Tại trụ sở Bộ Quốc phòng Vương quốc Thái Lan, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Thái Lan Pra-vit Vông-sụ- văn đã chủ trì Lễ đón chính thức Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và đoàn. Ngay sau lễ đón, hai bên đã tiến hành hội đàm.