Chương trình "Quân y và đời sống" tuần này các chuyên gia gây mê hồi sức đến từ Bệnh viện Việt Đức sẽ giúp chúng ta tìm hiểu về kỹ thuật gây tê tủy sống.