Chung tay đẩy lùi dịch Covid-19 là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi người, mọi gia đình, mọi tổ chức, mọi quốc gia trên toàn cầu. Trong đó khai báo trung thực và thực hiện biện pháp cách ly y tế chính là việc làm thiết thực và cần thiết nhất mà mỗi công dân toàn cầu cần tuân thủ ngay trong thời điểm này. Và những thông tin chi tiết thông qua chủ đề "Cách ly y tế" sẽ được chuyển đến trong chương trình "Quân y đời sống" tuần này, xin mời quý vị và các đồng chí cùng đón xem.