Theo dự báo của các nhà khoa học, năm 2020 có thể là năm nóng nhất trong lịch sử gây ra những tác động tiêu cực đối với mọi mặt của đời sống xã hội. Riêng đối với quân đội, đặc biệt là đối với các đơn vị chủ lực có quân số đông, nhiệm vụ đa dạng, phức tạp, thời tiết khắc nghiệt sẽ ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Điều này đặt ra thử thách nặng nề đối với công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, đảm bảo sức khỏe cho bộ đội.