Kính mời quý vị khán giả và các đồng chí đón xem Chuyên mục Nhận diện sự thật: Ngăn cản công cuộc đổi mới ở Việt Nam chỉ là hy vọng hão phát sóng trên Kênh Truyền hình Quốc Phòng Việt Nam.