Kính mời quý vị khán giả và các đồng chí đón xem chuyên mục Nhận diện sự thật: Mưu đồ thúc đẩy tự diễn biến về tư tưởng chính trị phát sóng trên Kênh Truyền hình Quốc Phòng Việt Nam.