Tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 2, sáng ngày 18/11/2023, Quân đoàn 3 đã tổ chức diễn tập thực binh bắn đạn thật. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo diễn tập. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, các cơ quan, đơn vị trực thuộc  Bộ Quốc phòng; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các tỉnh: Gia Lai, Bình Định, Đắk Nông.