Sáng ngày 15/11/2023, Ban Chỉ đạo diễn tập Quân đoàn 3 tổ chức khai mạc diễn tập chỉ huy tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ có 1 phần thực binh. Dự và chỉ đạo diễn tập có Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Các đồng chí Lãnh đạo Bộ Tổng Tham Mưu, Lãnh đạo Tổng cục Chính trị.