Là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ, thường xuyên phải tác chiến độc lập, thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt, khẩn cấp, đòi hỏi mỗi chiến đấu viên của Lữ đoàn Đặc công bộ 429, Binh chủng Đặc công phải thuần thục nhiều kỹ năng, mưu trí, sáng tạo, tác chiến được trên mọi địa hình, trong mọi điều kiện thời tiết. Sự thuần thục ấy chỉ có thể đạt được qua quá trình khổ luyện khắc nghiệt, huấn luyện sát thực tế để thực hiện hiệu quả lối đánh truyền thống của bộ đội đặc công, lấy ít địch nhiều, lấy nhỏ thắng lớn, đánh nở hoa trong lòng địch.