Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã kiểm tra thực địa công tác chuẩn bị diễn tập Quân đoàn 3. Cùng tham gia kiểm tra có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng Tham mưu trưởng; Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.