Những năm qua, do chất lượng bảo dưỡng, sửa chữa máy bay có uy tín và giá cả hợp lý, Binh đoàn 18 đã thu hút được nhiều khách hàng nước ngoài, như Australia, Indonesia, Sri Lanka, Bangladesh, Papua New Guine... Đó là kết quả của việc tăng cường đầu tư, hợp tác chuyên môn và nâng cao chất lượng nhân lực làm công tác kỹ thuật.