Cách đây 45 năm, tháng 12/1972, quân và dân ta, mà trực tiếp là quân và dân Hà Nội, Bộ đội Phòng không - Không quân đã làm nên Chiến thắng "Hà Nội - Ðiện Biên Phủ trên không", đánh bại cuộc tập kích chiến lược đường không, chủ yếu bằng máy bay B.52 của đế quốc Mỹ, góp phần quan trọng đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta đi đến thắng lợi hoàn toàn. Chiến thắng oanh liệt "Hà Nội - Ðiện Biên Phủ trên không" là sự kiện lịch sử trọng đại và kỳ tích vô song - biểu tượng của tầm nhìn chiến lược “đi trước một bước” của Ðảng ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.