Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống nhà trường Quân đội, công tác này đang được các học viện, nhà trường tích cực đẩy mạnh với nhiều giải pháp sáng tạo, cách làm hay. Trường Sĩ quan Lục quân 2 là một trong những điểm sáng như vậy.